รับสักคิ้วลายเส้น

รับสักคิ้วลายเส้น ธรรมชาติ Zuperego eyebrows

ออกแบบทรงคิ้วให้เข้ากับรูปหน้า เฉพาะรายบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ด้วยความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญของช่าง ทำให้งานแก้คิ้วไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป! สักแก้แล้วดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับรูปหน้า คิ้วเป็นทรงสวย ทางร้านใช้สีมาตรฐานสากล เม็ดสีละเอียด สีไม่เพี้ยนหลังลอก #สักเสร็จโดนน้ำได้ทันที ให้ ZuperEgo Brows Boutique ช่วยดูแลคุณ เพื่อคิ้วสวย ละมุน ดั่งใจต้องการ

บริการรับสักคิ้วลายเส้น รับสักปาก

สักคิ้วลายเส้นผสมสีฝุ่น

สักคิ้วลายเส้น

สักคิ้วสีฝุ่น

ฝังสีปาก

ต่อขนตา

ลบคิ้ว แก้คิ้ว

อาจารย์อ้อน รับสักคิ้วลายเส้น Head of ZuperEgo

 • จบหลักสูตร Advance Microblading จากสถาบัน ประเทศเยอรมัน Phibrow Academy
 • จบหลักสูตรมาตรฐานความ
 • ปลอดภัยเชิงการแพทย์จากโรง
 • พยาบาล Olina ประเทศเกาหลีใต้ • จบหลักสูตรการสักเชิงการแพทย์ Korea Beauty Medical จาก มหาวิทยาลัย Namseoul
 • University ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการอบรมหลักสูตร Bloodborne Pathogens Training
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Skin &Pigment Experts
 • ผ่านการอบรมในหลักสูตร PMU Essential Skills
 • หลักสูตรการแก้ไขสีคิ้ว การลบคิ้ว ส่วนเกินจากสถาบันประเทศอเมริกา Biotouch International Beauty Institute
 • ประสบการ์ช่างแต่งหน้า 6 ปี
 • ประสบการ์ช่างสักคิ้ว 9 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การปรับทรงคิ้ว การแก้คิ้ว
 • Permanent Make up จบหลักสูตรจากสถาบัน
 • อเมริกา เยอรมัน และเกาหลี
 • คุณวุฒิช่างสักคิ้วระดับ 4 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน ภายใต้การ กํากับของรัฐบาลอาจารย์สอนช่างสักคิ้ว
  หนังสือแต่งตั้งผู้สอนช่างสักคิ้ว เลขที่ อณ. 059/2565