ราคาเหล็กแผ่น

การหาข้อมูลราคาเหล็กกล่องและเหล็กแผ่นที่แม่นยำต้องใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่อัปเดตราคาอย่างสม่ำเสมอ

ราคาเหล็กแผ่น ราคาสตีลลีดส์ เดือน ตุลาคม ปี 2566

เหล็กแผ่น กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 

ลำดับ ราคาเหล็กแผ่น เกรด SPHC , HR1 , SS400 หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/แผ่น (บาท)
1 แผ่นดำ 1.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC TIS 528-2560 CSP แผ่น 23.40 33.61 786.52
2 แผ่นดำ 1.2 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต TIS 1479-2558 TSW แผ่น 27.80 31.42 873.44
3 แผ่นดำ 1.2 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 TIS-1479 PACIFIC แผ่น 27.65 31.59 873.44
4 แผ่นดำ 1.4 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 มอก 1479-2558 พ่น 1.5 แผ่น 32.59 30.35 988.98
5 แผ่นดำ 1.4 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 TIS1479-2558 พ่น 1.5 แผ่น 32.07 30.84 988.98
6 แผ่นดำ 1.4 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC แผ่น 32.34 สอบถาม สอบถาม
7 แผ่นดำ 1.4 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 มอก 1479-2558 แผ่น 32.59 สอบถาม สอบถาม
8 แผ่นดำ 1.5 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC TIS 528-2560 แผ่น 34.50 สอบถาม สอบถาม
9 แผ่นดำ 1.6 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 มอก1479-2558 แผ่น 37.50 สอบถาม สอบถาม
10 แผ่นดำ 1.6 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต HR1 มอก258 แผ่น 37.40 สอบถาม สอบถาม
11 แผ่นดำ 1.7 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 TIS 1479-2558 แผ่น 39.10 สอบถาม สอบถาม
12 แผ่นดำ 1.8 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC TIS 528 แผ่น 41.50 สอบถาม สอบถาม
13 แผ่นดำ 2.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC มอก528-2560 แผ่น 46.91 สอบถาม สอบถาม
14 แผ่นดำ 2.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 TIS1479 แผ่น 44.27 สอบถาม สอบถาม
15 แผ่นดำ 2.3 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC TIS528 แผ่น 53.50 สอบถาม สอบถาม
16 แผ่นดำ 2.5 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC TIS 528-2560 แผ่น 57.72 สอบถาม สอบถาม
17 แผ่นดำ 2.5 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต มอก.1479-2558 SS400 แผ่น 87.61 สอบถาม สอบถาม
18 แผ่นดำ 2.7 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 แผ่น 63.00 สอบถาม สอบถาม
19 แผ่นดำ 2.8 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 แผ่น 65.50 สอบถาม สอบถาม
20 แผ่นดำ 3.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 TIS 1479 แผ่น 67.90 สอบถาม สอบถาม
21 แผ่นดำ 3.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC TIS 528-2560 แผ่น 69.93 สอบถาม สอบถาม
22 แผ่นดำ 3.2 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SPHC มอก528 แผ่น 74.80 สอบถาม สอบถาม
23 แผ่นดำ 3.2 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 TIS1479-2558 แผ่น 74.80 สอบถาม สอบถาม
24 แผ่นดำ 4.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 มอก1479 TSW แผ่น 93.50 สอบถาม สอบถาม
25 แผ่นดำ 4.5 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 มอก.1479-2558 แผ่น 101.30 สอบถาม สอบถาม
26 แผ่นดำ 5.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 มอก.1479-2558 แผ่น 117.83 สอบถาม สอบถาม
27 แผ่นดำ 6.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 1479-2558 TSW แผ่น 136.65 สอบถาม สอบถาม
28 แผ่นดำ 6.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 TIS 1479 PAP แผ่น 214.10 สอบถาม สอบถาม
29 แผ่นดำ 6.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 1479-2558 CSP แผ่น 140.95 สอบถาม สอบถาม
30 แผ่นดำ 7.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต แผ่น 159.60 สอบถาม สอบถาม
31 แผ่นดำ 8.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 TSW แผ่น 187.80 สอบถาม สอบถาม
32 แผ่นดำ 8.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 PACIFIC แผ่น 183.33 สอบถาม สอบถาม
33 แผ่นดำ 9.0 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 T1479 แผ่น 207.50 สอบถาม สอบถาม
34 แผ่นดำ 10 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 TIS1479 แผ่น 234.46 สอบถาม สอบถาม
35 แผ่นดำ 12 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 แผ่น 276.95 สอบถาม สอบถาม
36 แผ่นดำ 15 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 มอก1479 แผ่น 351.00 สอบถาม สอบถาม
37 แผ่นดำ 15 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 มอก1479 แผ่น 351.00 สอบถาม สอบถาม
38 แผ่นดำ 16 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต/SS400 แผ่น 374.00 สอบถาม สอบถาม
39 แผ่นดำ 16 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต/SS400 แผ่น 374.00 สอบถาม สอบถาม
40 แผ่นดำ 18 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต แผ่น 420.00 สอบถาม สอบถาม
41 แผ่นดำ 19 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 แผ่น 443.00 สอบถาม สอบถาม
42 แผ่นดำ 20 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 แผ่น 468.00 สอบถาม สอบถาม
43 แผ่นดำ 22 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต/SS400 แผ่น 523.00 สอบถาม สอบถาม
44 แผ่นดำ 25 มม. 4 ฟุต x 8 ฟุต SS400 แผ่น 585.00 สอบถาม สอบถาม
45 แผ่นดำ 2.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต TIS1479 TMT แผ่น 68.80 สอบถาม สอบถาม
46 แผ่นดำ 2.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต TIS1479 PA แผ่น 68.44 สอบถาม สอบถาม
47 แผ่นดำ 2.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต TIS1479 หนัก แผ่น 72.40 สอบถาม สอบถาม
48 แผ่นดำ 2.3 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 TIS 1479-2558 แผ่น 84.50 สอบถาม สอบถาม
49 แผ่นดำ 3.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 TIS 1479 TSW แผ่น 105.80 สอบถาม สอบถาม
50 แผ่นดำ 3.2 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400/TIS-1479 แผ่น 116.76 สอบถาม สอบถาม
51 แผ่นดำ 4.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 TIS1479 แผ่น 140.40 สอบถาม สอบถาม
52 แผ่นดำ 4.5 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 TIS1479 แผ่น 157.94 สอบถาม สอบถาม
53 แผ่นดำ 5.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 TIS1479 แผ่น 177.80 สอบถาม สอบถาม
54 แผ่นดำ 8.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 TIS1479 แผ่น 287.30 สอบถาม สอบถาม
55 แผ่นดำ 9.0 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 TIS1479-2558 CSP แผ่น 322.50 สอบถาม สอบถาม
56 แผ่นดำ 10 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต มอก.SS400 แผ่น 362.82 สอบถาม สอบถาม
57 แผ่นดำ 12 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 แผ่น 433.75 สอบถาม สอบถาม
58 แผ่นดำ 15 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต/SS400 แผ่น 548.00 สอบถาม สอบถาม
59 แผ่นดำ 15 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต/SS400 แผ่น 548.00 สอบถาม สอบถาม
60 แผ่นดำ 16 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต/SS400 แผ่น 583.00 สอบถาม สอบถาม
61 แผ่นดำ 16 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต/SS400 แผ่น 583.00 สอบถาม สอบถาม
62 แผ่นดำ 19 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต แผ่น 697.50 สอบถาม สอบถาม
63 แผ่นดำ 20 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต แผ่น 733.00 สอบถาม สอบถาม
64 แผ่นดำ 22 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต SS400 แผ่น 803.00 สอบถาม สอบถาม
65 แผ่นดำ 25 มม. 5 ฟุต x 10 ฟุต แผ่น 913.00 สอบถาม สอบถาม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร

ราคาเหล็กแผ่น อัพเดตล่าสุด คลิกเลย

เหล็กแผ่นมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

1. เหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Sheet)

 • โครงสร้างสำคัญ: เหล็กแผ่นดำนิยมใช้ในการสร้างโครงสร้างสำคัญ เช่น อาคารที่สูง, สะพาน, และที่เก็บน้ำ.
 • ยานยนต์: มันใช้ในการผลิตส่วนหลายๆ ส่วนของรถยนต์ เช่น กรอบเครื่องยนต์, แผ่นบานเท้า, และโครงสร้างในรถยนต์.
 • เครื่องจักร: เหล็กแผ่นดำสามารถใช้ในการสร้างส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรในโรงงาน, อุปกรณ์ในการผลิต, และอุปกรณ์ทางการเกษตร.
 • การก่อสร้าง: มันสามารถใช้เป็นผนังหรือฐานในการก่อสร้างโครงสร้างที่ต้องมีความแข็งแรง.
 • การผลิตอุปกรณ์: เหล็กแผ่นดำเป็นวัสดุหลักในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วย, กระบอก, และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานต่างๆ.
 • การสร้างอุณหภูมิสูง: เนื่องจากเหล็กแผ่นดำมีความคงทนต่อความร้อนสูง, มันสามารถใช้ในแวดวงการผลิตที่ต้องการอุณหภูมิสูง เช่น ในเตาอบ, การทำความร้อนเหล็ก, และอุตสาหกรรมการหลอม.

2. เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Sheet)

 • งานก่อสร้าง: เหล็กแผ่นขาวนิยมใช้ในการสร้างโครงสร้างต่าง ๆ เช่น โรงงาน, อาคารพาณิชย์, สะพาน, และอาคารที่ต้องการความแข็งแรงและความแข็งแรงสูง
 • รถยนต์และยานพาหนะ: เหล็กแผ่นขาวใช้ในการผลิตส่วนประกอบของรถยนต์ และยานพาหนะ เนื่องจากมีความแข็งแรงและเรียบที่
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักร: ในการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ, เหล็กแผ่นขาวใช้เป็นวัสดุพื้นฐาน
 • เครื่องมือและอุปกรณ์: เหล็กแผ่นขาวใช้ในการผลิตเครื่องมือ, อุปกรณ์ก่อสร้าง, และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานหลายอย่าง
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: มีการใช้เหล็กแผ่นขาวในการผลิตกล่องเครื่องและภาชนะที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก: เหล็กแผ่นขาวเป็นวัสดุหลักในการผลิตเหล็กแปรรูปอื่น ๆ เช่น เหล็กรีดเย็น (Hot Rolled Steel) และเหล็กรีดร้อน (Hot Rolled Steel)

3. เหล็กแผ่นดำขัดผิว (Pickled and Oiled Steel Sheet)

 • การผลิตโครงสร้างและอุตสาหกรรม: เหล็กแผ่นดำขัดผิวถูกนำมาใช้ในการสร้างโครงสร้างเช่น อาคารทั่วไป, สะพาน, โรงงาน, และโครงสร้างอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อความแข็งแรงและความทนทานต่อสภาพอากาศจำเป็น.
 • การผลิตอุตสาหกรรม: เหล็กแผ่นดำขัดผิวใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ก่อสร้าง, การผลิตรถยนต์, การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, และสินค้าโลจิสติกส์.
 • การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ: เหล็กแผ่นดำขัดผิวใช้ในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ถาดทำอาหาร, ราวกันไฟฟ้า, และเครื่องมือที่ใช้ในการช่างสร้าง.
 • การผลิตลวดและรอก: เหล็กแผ่นดำขัดผิวนี้สามารถนำมาใช้ในการผลิตลวดเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและขนของให้ง่ายขึ้น.

4. เหล็กแผ่นสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)

 • ใช้ในงานสร้างอาคารหรือโครงสร้างต่างๆ
 • ใช้ในงานตกแต่งทั่วไป เช่น กันสาด ราวบันได รั้ว และโครงระเบียง
 • ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ